Proçesi i prodhimit

Ruajtja e përbërësve Përbërësit kryesorë për prodhimin e çimentos (klinker, gur gëlqeror, gips, etj) ruhen në silose të veçantë.
Bluarja e klinkerit dhe e përbërësve të tjerë Klinkeri dhe përbërësit e tjerë bluhen imët deri në arritjen e granulometrisë së dëshiruar.
Ruajtja dhe shpërndarja e çimentos rifuxho Çimentoja rifuxho ruhet në silose të veçantë dhe ngarkohet në kamionë të posaçëm me çisternë.
Paketimi Çimentoja paketohet në thasë 25 Kg dhe vendoset në paleta, të cilat mbështillen me film plastik për ti dhënë qëndrueshmëri paletës. 
Cookies na ndihmojnë që të ofrojmë shërbimet tona. Duke përdorur këto shërbime, pranoni përdorimin e cookies nga ana jonë. Info