Asistenca tekniko-tregtare

Karakteristika e veçantë e rrjetit tregtar Colacem është për ti ofruar klientëve të vet një shërbim të denjë për cilësinë e produkteve.

Qëllimi është të plotësojnë më së miri kërkesat e Klientit, të pranishëm në të gjithë territorin shqiptar, duke i informuar mbi tendencat/kërkesat e tregut dhe duke i ofruar atyre informacion mbi karakteristikat e produkteve dhe zgjidhje për një përdorim sa më korrekt.

Shërbimi i asistencës tekniko- tregtare është i arritshëm me anë të telefonit ose emailit në adresat e poshtëshënuara.

Shërbimi i Ndihmës Tekniko-Tregtare

• Për të marrë informacion tregtar

• Për të porositur produkte

• Për informacione mbi gamën e produkteve dhe përdorimin e tyre

• Për të kërkuar vizita teknike pranë zyrave qëndrore

• Për të marrë dokumenta teknik që nuk mund të merren nga website

• Për të vizituar stabilimentin tonë

e-mail:         info@al.colacem.com

 

Cookies na ndihmojnë që të ofrojmë shërbimet tona. Duke përdorur këto shërbime, pranoni përdorimin e cookies nga ana jonë. Info