Kodi Etik

 

Financo S.r.l. ka krijuar një Kod Etike që formalizon dhe përcakton rregullat dhe standardet e sjelljes. Kodi i Etikës FINANCO pasqyron një angazhim për integritetin moral dhe përgjegjësinë ekonomike e sociale, që është vlera kryesore dhe themelore e Grupit Financo.

Ky Kod Etike, i destinuar për Filialet e huaja të COLACEM SpA, i referohet qartë Kodit të Etikës FINANCO dhe riprodhon me besnikëri përmbajtjen e tij - pasi janë fshirë të gjtha referencat specifike të legjislacionin kombëtar Italian - në mënyrë që të lejojë zbatimin dhe miratimin e tij të gjerë nga Filialet e huaja të kompanisë.

Grupi Financo, i përcaktuar si kompania Financo Srl, duke qenë kompania mëmë - dhe Filialet e saj që kanë miratuar Kodin e Etikës si pjesë e aktiviteteve të tyre dhe në drejtimin e biznesit të tyre - supozon, si parime të saj motivuese, rregullimin me ligj dhe respektimin e rregulloreve, në kuadër të integritetit, drejtësisë dhe konfidencialitetit.

Gjithashtu kërkon të pajtojë ndjekjen e konkurrencës së tregut me respektimin e ligjit të konkurrencës dhe të promovojë, në një perspektivë të përgjegjësisë sociale, ekonomike dhe mjedisore, përdorimin korrekt dhe efikas të burimeve. Çdo shoqëri është e angazhuar për miratimin, përhapjen dhe përditësimin periodik të këtij Kodi dhe për vlerësimin e zbatimit të tij.

Rregullat e këtij Kodi për Filialet e huaja të COLACEM zbatohen për të gjithë "marrësit", domethënë, për çdo Drejtor, konsulent, menaxher dhe ekzekutiv, auditor, për të gjithë punonjësit e kompanive të Grupit dhe për të gjithë ata që kanë marrëdhënie me kompanitë e Grupit.

 

FINANCO CODE OF ETHICS 

 

Cookies na ndihmojnë që të ofrojmë shërbimet tona. Duke përdorur këto shërbime, pranoni përdorimin e cookies nga ana jonë. Info