ide të qarta për një
të ardhme të qëndrueshme

PËRSHTATJA E PROTOKOLLIT COVID-19

Colacem ka përshtatur në të gjitha ambientet e punës protokollet e Covid-19, në përputhje me Vendimet e Këshillit te Ministrave dhe të rregulloreve përkatëse. Qëllimi është të mbrohet shëndeti i të gjithë punonjësve, klientëve, transportuesve, furnizuesve dhe të gjithëve atyre që kanë lidhje me kompaninë. Janë miratuar procedura të veçanta të cilat, duke kufizuar kontaktin fizik, garantojnë mbarëvajtjen e aktiviteteve në mënyrë të sigurt dhe me efikasitet.

Produktet tona

CEM II/A-LL 42,5 R

CEM II/A-LL 42,5 R

Lexo më shumë
CEM II/B-LL 32,5 R

CEM II/B-LL 32,5 R

Lexo më shumë

Angazhimi i Colacem për qëndrueshmërinë

Colacem ka qënë dhe vazhdon të jetë shumë e
kujdesshme në raport me mjedisin dhe në marrëdheniet
me komunitetin vendor.

Prania e ndërmarrjes nuk ka për qëllim të jetë vetëm si pararendëse për përfitime ekonomike dhe punësimi,
por edhe e zhvillimit kulturor dhe social.

Një qasje e qëndrueshme industriale që vendos në qendër
të vizionit të saj personin dhe vlerat e tij.

Cookies na ndihmojnë që të ofrojmë shërbimet tona. Duke përdorur këto shërbime, pranoni përdorimin e cookies nga ana jonë. Info