ide të qarta për një
të ardhme të qëndrueshme

Angazhimi i Colacem për qëndrueshmërinë

Colacem ka qënë dhe vazhdon të jetë shumë e
kujdesshme në raport me mjedisin dhe në marrëdheniet
me komunitetin vendor.

Prania e ndërmarrjes nuk ka për qëllim të jetë vetëm si pararendëse për përfitime ekonomike dhe punësimi,
por edhe e zhvillimit kulturor dhe social.

Një qasje e qëndrueshme industriale që vendos në qendër
të vizionit të saj personin dhe vlerat e tij.

Produktet tona

CEM II/A-LL 42,5 R

CEM II/A-LL 42,5 R

Lexo më shumë
CEM II/B-LL 32,5 R

CEM II/B-LL 32,5 R

Lexo më shumë
Cookies na ndihmojnë që të ofrojmë shërbimet tona. Duke përdorur këto shërbime, pranoni përdorimin e cookies nga ana jonë. Info