Misioni dhe vizioni

Krijimi i vlerave ekonomike dhe sociale, duke prodhuar çimento në mënyrë të qëndrueshme, është MISIONI që Colacem propozon me mënyrën e saj të veprimit.

Ndjeshmëria ndaj impaktit ambiental dhe siguria në punë paraqesin VIZIONIN, nga i cili ne frymëzohemi. Investimet në formimin e mëtejshëm të personelit ashtu siç në pajisjet e fundit industriale, të cilat kanë qënë gjithmonë në ndjekje të zhvillimeve shkencore dhe teknologjike, janë instrumentet me të cilat kemi mundur të transformojmë vizionin tonë në veprime të vërteta.

Cookies na ndihmojnë që të ofrojmë shërbimet tona. Duke përdorur këto shërbime, pranoni përdorimin e cookies nga ana jonë. Info