CEM II/B-LL 32,5 R - PORTLAND

CEM II/B-LL 32,5 R - PORTLAND

Çimento Portland me gur gëlqeror konform normave europiane EN 197-1:2011, çertifikuar në Itali për të gjithë Europën nga ITC- CNR.

Përbërësit kryesor: Klinker: 65-79%

Gur gëlqeror (LL): 21-35%

Përbërësit dytësor: 0-5%

Përdorimet

  • Betone me raport të ulët ujë- çimento
  • Përzierësa
  • Punime artizanale të përmasave të vogla e të mesme
  • Llaçra për muraturë

Shkarko dokumenta teknik

Kliko për të shkarkuar dokumentat e nevojshëm

Deklarata
e karakteristikave
Markimi
CE

Kërkesat sipas normës

Në përputhje me EN 197-1

KËRKESAT KIMIKE KËRKESAT FIZIKE KËRKESAT MEKANIKE
sulfate(si SO3) ≤ 3,5 % koha e fillimit të mpikjes ≥ 75 min rezistenca mekanike në ngjeshje (2 ditë) ≥ 10,0 MPa
klorure ≤ 0,10 % qëndrueshmëria (zgjerimi) ≤ 10 mm rezistenca në ngjeshje të normalizuar (28 ditë) ≥ 32,5 MPa e ≤ 52,5 MPa
Cookies na ndihmojnë që të ofrojmë shërbimet tona. Duke përdorur këto shërbime, pranoni përdorimin e cookies nga ana jonë. Info